Copyright

Copyright toestemming

 1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bearly's Hondenservice is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s van de website “bearlyspuppyschool.nl” op enigerlei wijze te verspreiden.
 2. De copyright van de website design zijn van HTML5UP.net

Privacy Statement

  1. Bearly’s Hondenservice, Bearly's Hondenuitlaatservice, Bearly's Hondentrimsalon, Bearly's Puppy School, hierna te noemen Bearly's Hondenservice, is gevestigd te Hoevelaken, ingeschreven in het KvK. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 54353440 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  2. Contactgegevens:
   • Bearly's Hondenservice
   • Nassaulaan 2
   • 3871CX HOEVELAKEN
   • Tel.: 033 253 59 55
  3. Maurice Eilander is de Functionaris Gegevensbescherming(FG) van Bearly’s Hondenservice. Hij is te bereiken via maurice_eilander@bearlyspuppyschool.nl of mobiel: 06-272 45 345
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 2. Bearly’s Hondenservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam van de hond
  • Geboortedatum van de hond
  • Ras van de hond
  • Inschrijfdatum

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 3. Bearly’s Hondenservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen whatsappen, sms’en, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of voorwaarden.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 4. Geautomatiseerde besluitvorming

 5. Bearly’s Hondenservice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen en/of hun hond.

 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 7. Bearly’s Hondenservice bewaart uw persoonsgegevens van klanten niet langer dan zeven jaar na opzeggen van onze diensten om aan de wettelijk bewaar verplichting van de belastingdienst te voldoen. De persoonsgegevens worden niet meer gebruikt na één jaar na opzeggen van onze diensten.

 8. Delen van persoonsgegevens met derden

 9. Bearly’s Hondenservice verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Indien wij wel persoonsgegevens delen met derden vragen wij vooraf schriftelijk uw toestemming, de kan zowel via een brief, email, whats-app als sms.

 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 11. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  1. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bearly's Hondenservice.
  2. U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Bearly's Hondenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  4. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens
 12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 13. Bearly’s Hondenservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze per bovenstaande e-mail of één van de bovengenoemde telefoonnummers.

Disclaimer

Betrouwbaarheid

 1. Bearly's Hondenservice besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data.
 2. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Bearly's Hondenservice is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
 3. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Wilt u met ons in contact komen?

Bel ons of stuur een Whatsapp-bericht naar
06-55188580
Adres trimsalon: Nassaulaan 2 - 3871CX HOEVELAKEN.