Column

Een hond is een roedeldier.

Een hond stamt van oorsprong af van de wolf. De wolf leeft in een groep (de roedel). Dit is handig want het heeft veel voordelen. Zo kunnen ze samen jagen waardoor de kans op een lekkere grote prooi veel groter is. Ook kan de rest van de familie op de welpjes letten als pa en ma mee gaan om de jacht te leiden. Wat te denken als er indringers komen. Samen staat de roedel veel sterker.

Er moet natuurlijk wel rust binnen die roedel zijn en daarom heeft iedere wolf binnen de roedel zijn eigen plek en gelden er allerlei regels. Aan het hoofd staat de Alfa. Dit is de leider en deze wolf of wolvin, soms ook beide, heeft een aantal voorrechten. Zij zijn degene die zich mogen voortplanten. Als er een prooi gevangen is mogen zij als eerste eten. De restjes zijn voor de ranglagere. Zo zijn er nog talloze regels te noemen die er voor zorgen dat er niet voortdurend vechtpartijen binnen de roedel plaatsvinden.

De hond ziet jullie gezin ook als de roedel waarin hij leeft. Daarom heerst er binnen het gezin van de hond ook een rangorde. Hier ontstaat vaak de verwarring. Want hoe ziet zo'n rangorde er nu uit. Volgende keer zal ik uitleggen waar de plaats van iedereen binnen het gezin is en hoe je als ouder hier mee om gaat.

Om nu een voorbeeld te noemen van een gedragsprobleem welke te maken heeft met het feit dat de hond ons gezin als roedel ziet en deze roedel dus ook bij elkaar wil houden het volgende probleem.

Wanneer een hond alleen thuis moet blijven en hij blaft dan roept hij zijn roedel bij elkaar. "Kom nu thuis want jullie horen bij mij" Ja, daar komt iemand aan mijn blaffen heeft succes gehad want nu is mijn roedel weer bij elkaar. De volgende keer blaf ik weer want het werkt. Dit is dus een voorbeeld van hondengedrag wat vaak door ons mensen niet begrepen wordt. Anti blafbanden worden massaal aangeschaft terwijl de oplossing heel simpel is. Laat uw hond niet alleen maar neem hem altijd overal met je mee naar toe. GRAPJE dit kan natuurlijk niet.

In mijn lessen besteed ik aandacht aan het "alleen thuis blijven" van de hond. Het is beter om een probleem te voorkomen dan op te moeten lossen. Ik probeer de baasjes meer te laten denken als een hond waardoor allerlei gedrags-problemen voorkomen kunnen worden. Waar het eigenlijk omgaat is dat het de hond stapsgewijs aangeleerd moet worden om alleen thuis te blijven, waarbij het super belangrijk is dat men pas het huis binnen gaat op het moment dat de hond niet blaft. Dit is zijn beloning. Door stil te zijn komt mijn baas thuis en niet door te blaffen komt mijn baas thuis.

Jolanda